จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมพัฒนาวัด พัฒนาจิตใจ

 

10-11-2019_3-00-07_PM.png

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ข้าราชบริพารในพระองค์ หน่วยราชการในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในการปรับภูมิทัศน์วัดโบสถ์สามเสน ให้สะอาด สวยงาม เก็บขยะมูลฝอย ตัดแต่งกิ่งไม้ ซ่อมแซมพื้นที่มีสภาพทรุดโทรมและทำความสะอาด ซึ่งแต่เดิมมีสภาพรกรุงรัง วางสิ่งของและขยะไม่เป็นที่ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้สะดวก และดูไม่เรียบร้อยเวลาพุทธศาสนิกชนมาทำบุญที่วัดโบสถ์สามเสน ถนนสามเสน เขตดุสิต

หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พระประวิทย์ โชติธัมโม อายุ 67 ปี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ได้ร่วมอนุโมทนาในโครงการสัปดาห์จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และหลวงพ่อรู้สึกปลี้มปีติและ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ส่งทหารมหาดเล็ก ฯ และหน่วยงานต่าง ๆ มาช่วยปรับปรุงวัดให้ดีขึ้น และหลวงพ่อจะช่วยกันแบ่งเบาภาระเพื่อที่จะสืบสานพระราโชบายของพระองค์ท่านที่ทรงดำริคิดริเริ่ม กับจะช่วยสานต่อ ต่อไป

10-11-2019_2-59-56_PM.png

และ พระชลอ อธิปัญโญ อายุ 66 ปี พระลูกวัด วัดโบสถ์สามเสน ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณลานวัดโบสถ์อยู่เป็นประจำ ได้กล่าวว่า โครงการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นโครงการที่ดี ได้ดูจากในข่าวที่พระองค์ท่านได้ทรงให้ความสำคัญในการส่งทหาร หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนจิตอาสา ไปช่วยกันขุดลอกคูคลอง เก็บสิ่งกีดขวางทางน้ำ เมื่อฝนตก จะทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ

ทั้งนี้ พระชลอ ฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า พระสงฆ์ที่วัดจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะดูแลรักษาภายในบริเวณวัด เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชนได้นำไปปฏิบัติ และดูแลรักษาที่อยู่อาศัยของตนเองให้ดีต่อไป

 

 

image