"ภาพจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย " ผนังด้านหน้าพระประธาน เขียนภาพพระพุทธเจ้าตอนผจญมารซึ่งเป็นภาพขนาดใหญ่เต็มผนัง ภาพกองทัพพญามารเขียนได้อย่างน่าสะพรึงกลัว ภาพแม่ธรณีบีบมวยผมก็เขียนได้สวยงามเหมาะสม ผนังด้านหลังพระประธานเป็นไตรภูมิ เป็นภาพเขาพระสุเมรุ มีพระอาทิตย์ พระจันทร์ โคจรรอบ

IMG_9243_-_Copy.jpg

 

ภาพจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายผนังด้านหน้าพระประธาน เขียนภาพพระพุทธเจ้าตอนผจญมารซึ่งเป็นภาพขนาดใหญ่เต็มผนัง ภาพกองทัพพญามารเขียนได้อย่างน่าสะพรึงกลัว ภาพแม่ธรณีบีบมวยผมก็เขียนได้สวยงามเหมาะสม ผนังด้านหลังพระประธานเป็นไตรภูมิ เป็นภาพเขาพระสุเมรุ มีพระอาทิตย์ พระจันทร์ โคจรรอบ ส่วนผนังด้านข้างตอนบนเขียน ภาพเทพชุมนุม ด้านล่างเขียนภาพพระเวสสันดรชาดก (ปัจจุบันภาพพระเวสสันดรชาดก ได้หลุดล่อน จนหมดสิ้นแล้ว) ซึ่งมีผู้ที่ชื่นชอบจิตรกรรมฝาผนัง และได้เข้ามาถ่ายภาพต่างยกย่องว่า จิตรกรรมฝาผนังที่วัดโบสถ์สามเสนแห่งนี้มีความงดงามมากที่สุดในเขตดุสิต 

 

IMG_9025_-_Copy.jpg

IMG_9202_-_Copy.jpg

IMG_9027_-_Copy.jpg

 

image